onsdag 9 maj 2012

Var sjätte har flytt yrket

Svd.se skriver idag om att var sjätte lärare har lämnat den yrkeskår som det har satsats minst på de senaste decennierna. Vars arbetsuppgifter har ökat och reallöner de facto har sänkts. Vars arbetsbörda har blivit tyngre samtidigt som det ofta påpekas att det är landets, ja t o m världens viktigaste yrke.

Jag har en teori kring vilka som först lämnar sjunkande skepp, de starkaste. De som har kraften och förmågan att göra annat och ser sitt eget värde. Så vem ska då utbilda våra barn? Vem ska se till att Sverige i framtiden har invånare som för vårt land framåt?

10 000 mer i månaden är omöjligt, sägs det. Och ändå räcker det inte med det för att vi ska ha bra lärare i våra skolor. Man behöver dessutom fylla på med fler lärare och annan personal i skolorna, som kan dela på arbetsbördan så att var och en får mindre att göra och mer tid till grunduppdraget: utbildning.
Undrar vad det kommer att kosta.
Och undrar vad det kommer att kosta om man INTE gör det...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar